Βασικό Πακέτο

 • Δωρεάν Domain & Φιλοξενία(1χρ)
 • Custom Design (5 Σελίδες)
 • 3 λογαριασμούς Email
 • Φόρμα επικοινωνίας
 • Μόνο €250.00

Βασικό Πακέτο

Πακέτο Plus

 • Δωρεάν Domain & Φιλοξενία(1χρ)
 • Custom Design (10 Σελίδες)
 • 10 λογαριασμούς Email
 • Φόρμα επικοινωνίας
 • Μόνο 289.00

Πακέτο Plus

Πακέτο Extra Plus

 • Δωρεάν Domain & Φιλοξενία(1χρ)
 • Custom Design (15 Σελίδες)
 • 20 λογαριασμούς Email
 • Φόρμα επικοινωνίας
 • Μόνο €349.00

Πακέτο Extra Plus

Πακέτα Φιλοξενίας CMS

 • Διαχείριση περιεχoμένου(cpanel)
 • Απεριόριστος αριθμός σελίδων
 • Πακέτα από  €65.00

Content Management System

Ecommerce

 • Απεριόριστος αριθμός Πελατών
 • Λογαριασμοί Πελατών (login)
 • Custom Design
 • Απεριόριστος αριθμός σελίδων
 • Μόνο499.00

Ecommerce website design

Λογότυπα-Γραφικά

 • Επιστολόχαρτα
 • Επαγγελματικές κάρτες
 • Φάκελοι
 • Διάφορα
 • Από €80.00

Stationary